Zon/schaduw Simulator

Licht en Schaduw zijn een belangrijk aandachtspunt bij het nadenken over een tuinontwerp. Bijvoorbeeld de locatie van het terras is afhankelijk van de zonstand, het licht in de tuin en ook planten zijn gevoelig voor schaduw of gedijen juist goed in de zon.

Je kan gemakkelijk switchen van kijkrichting; Noord, Zuid, Oost, West en Bovenaanzicht. Door in de 2D met de Noordpijl de richting aan te geven kan op datum, per seizoen en op elke gewenste tijd de lichtval/ schaduw worden weergegeven, dit is gaaf, gemakkelijk en het voorkomt ontwerpfouten. 

Met onze First Person (game) Camera zijn de mogelijkheden nog veel uitgebreider en vlieg je als het ware door je tuinontwerp.


Screenshot

Video