Algemene voorwaarden garDsign®-Bv.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN bij REGISTRATIE van garDsign®-Bv. 

Artikel 1 Informatie garDsign®-Bv.

garDsign®-Bv., is gevestigd te (3911 VT) Achterberg (Rhenen) aan de Hogesteeg 33.

Actief in verschillende talen met verschillende websites:

  • Nederlands: garDsign® ; Tekenjetuin® ; Tekenmijntuin®
  • Duits: garDsign® ; Gestaltedeinengarten®
  • Engels: garDsign® ; Drawyourgarden®

Kamer van Koophandel-nummer: 60909935 

Contactgegevens:

garDsign®-Bv. 

Adres: Hogesteeg 33, 3911VT Achterberg (Rhenen)

E-mail: service@garDsign.com 

Telefoon: 085 - 10 440 50

Artikel 2 Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van garDsign®-Bv., waaronder die op de programmatuur, teksten, beelden, geluiden, etc., berusten bij S.T.A.K. garDsign®. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder toestemming van garDsign®-Bv. informatie van deze website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

garDsign®-Bv. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens. Desondanks kunnen daar, mede en voornamelijk door afhankelijkheid van derde partijen, onjuistheden en/of kennelijke verschrijvingen in voorkomen. garDsign®-Bv. kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt je aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

garDsign-Bv. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe- of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. 

Voor het geval hyperlinks op deze website leiden naar een website buiten het domein van garDsign®-Bv., sluit garDsign®-Bv. aansprakelijkheid uit voor de inhoud van die websites. 

Voornoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden jegens consumenten alleen en voorzover dat wettelijk is toegestaan. 

Artikel 4 Privacy

Alle persoonlijke informatie die aan garDsign®-Bv. wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. 

Doeleinden verzameling gegevens 

garDsign®-Bv. verzamelt persoonlijke gegevens zoals jouw e-mailadres en je naamgegevens die noodzakelijk zijn om je een wachtwoord en gebruikersnaam toe te kunnen zenden. Eerst na ontvangst van een wachtwoord en een gebruikersnaam, kan je tekeningen opslaan en op een later moment raadplegen en verder ontwerpen. 

Andere verwerkingen zullen enkel plaatsvinden met jouw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld ten behoeve van het ontvangen van nieuwsbrieven en/of e-mailberichten. Indien je overigens op het ontvangen van deze nieuwsbrieven en/of e-mailberichten niet langer prijs stelt, kan je je afmelden via de afmeld mogelijkheid die in elke nieuwsbrief wordt geboden. 

Veiligheid 

garDsign®-Bv. zal uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. Anders dan ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking worden gesteld c.q. niet worden verkocht. Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen. 

Toegang tot en wijzigen van gegevens

Indien je toegang wilt hebben tot de informatie die wij van jou bewaren of onjuiste informatie/onjuiste gegevens wenst te wijzigen, kan je per email contact opnemen met service@garDsign.com

garDsign®-Bv. behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website, zal de aangepaste privacy policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Hyperlinks

Voor jouw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van leveranciers en professionals waar garDsign®-Bv. een zakelijke relatie mee heeft. Graag maken wij jou er op attent dat indien je deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen – en niet die van garDsign®-Bv. – van toepassing is op de activiteiten die je op die websites verricht en de informatie die jij daar openbaar maakt.

Cookies

garDsign®-Bv. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar jouw browser wordt gestuurd, zodat jij door garDsign®-Bv. automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek. Cookies verzamelen gegevens die aan het gebruik van de website(s) van garDsign®-Bv. verbonden zijn.

garDsign®-Bv. maakt gebruik van Google Analytics en webanalyseservice die worden aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om garDsign®-Bv. te helpen analysen hoe jij van de website gebruik maakt. De door de cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor garDsign®-Bv. bij te houden hoe de website wordt gebruikt, te rapporteren over de website, activiteiten op te stellen voor garDsign®-Bv. en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 

Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen waaronder Google Analytics houden zich aan de 'safe harbor privacy beginselen' en zijn aangesloten bij het 'safe harbor programma' van het Amerikaanse Ministerie van Handel. 

Naast het gebruik van Google Analytics gebruikt garDsign®-Bv. functionele cookies (drawing, tg_session en cookieWarning). Lees hier meer informatie over de verschillende cookies die garDsign®-Bv. gebruikt en het doel daarvan.

Het plaatsen van deze cookies kan je weigeren door jouw browser zo in te stellen dat je tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies, vindt je in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van jouw browser. Ook kan informatie worden gevonden op de website www.allaboutcookies.org.

Vragen en/of updates

Als je vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacy of het gebruik van cookies of als je de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar service@garDsign.com 

Bekijk hier onze privacy policy en disclaimer